0906.369.159
HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION

CHẠY 45 AUTO MOBILE GAME

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE


DỰ ÁN TIỀN TỶ

& CÁC TẬP ĐOÀN LỚN LÀ KHÁCH HÀNG CỦA HTCARE PC


VIDEO CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT CỦA HTCARE

HƠN HẲN TẢN NHIỆT NƯỚC

DANH SÁCH MÁY CHỦ SERVER BỘ RACK GIÁ RẺ BÁN CHẠY


(TẤT CẢ SERVER CÓ THỂ CHIA ĐƯỢC 24-30 MÁY ẢO, HỖ TRỢ CARD ĐỒ HỌA RỜI)

Mã SRGR-01: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/RAID 6G 0,1,10/DELL 550W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-01
CPU: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER DELL R410
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: DELL 550W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
82.39-8,980,000
Mã SRGR-02: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/RAID 6G 0,1,10/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP DL180G6
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
81.69-9,802,800
Mã SRGR-03: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD/RAID 6G 0,1,10/DELL 550W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER DELL C2100
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: DELL 550W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
73.13-11,920,000
Mã SRGR-04: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP DL380G7
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
76.09-13,162,800
Mã SRGR-05: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD/RAID 3G 0,1,10/IBM 675W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER IBM X3550M3
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 3G 0,1,10
PSU: IBM 675W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
74.24-13,140,000
Mã SRGR-06: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD/RAID 6G 0,1,10,5,50/IBM 675W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-06
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER IBM X3650M3
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10,5,50
PSU: IBM 675W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
74.17-14,240,000
Mã SRGR-07: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /128GB SSD/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-07
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP ML350G6
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
79.49-11,922,800
Mã VP-08: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA QUADRO K2200 4G/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: VP-08
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP ML350G6
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
68.60-15,846,160

DANH SÁCH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG GIÁ RẺ BÁN CHẠY


(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI 1CPU CORE I3,I5,I7)

Mã VP-01: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
57.55-5,410,000
Mã VP-02: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
59.54-6,430,000
Mã VP-03: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
60.61-6,910,000
Mã VP-04: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
56.74-6,270,000
Mã VP-05: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
54.10-5,870,000
Mã VP-06: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-06
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
54.51-6,350,000
Mã VP-07: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-07
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
50.32-8,931,000
Mã VP-08: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-08
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
51.05-9,571,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME GIÁ RẺ BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI CPU CORE I7.CHIẾN ĐƯỢC MỌI GAME)

Mã GAGR-01: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/GTX 760 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 760 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
63.98-6,750,000
Mã GAGR-02: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
55.49-8,407,000
Mã GAGR-03: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
50.23-8,011,000
Mã GAGR-04: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX 1060 3G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 3G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
74.93-14,050,000
Mã GAGR-05: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
74.65-15,490,000
Mã GAGR-06: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-06
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
74.16-16,130,000
Mã GAGR-07: 1 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 4CORES 8THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-07
CPU: 1 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 4CORES 8THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
68.03-12,960,000
Mã GAGR-08: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
63.51-12,860,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 2>4 LẦN CORE I7.CHƠI ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GAME.)

Mã GACC-01: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1050TI 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-01
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1050TI 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
51.46-8,980,000
Mã GACC-02: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1060 3G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 3G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
71.08-15,530,000
Mã GACC-03: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
70.40-15,030,000
Mã GACC-04: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
71.99-17,170,000
Mã GACC-05: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
68.61-16,020,000
Mã GACC-06: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-06
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
64.26-15,070,000
Mã GACC-07: 2 chip INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz TURBO 3.3Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-07
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz TURBO 3.3Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
67.73-15,070,000
Mã GACC-08: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
62.01-14,170,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER TẦM TRUNG BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 4->8 LẦN 1CPU CORE I7

Mã DHTT-01: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.17-8,010,000
Mã DHTT-02: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-02
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.98-8,070,000
Mã DHTT-03: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-03
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
57.42-15,533,360
Mã DHTT-04: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-04
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
57.70-17,453,360
Mã DHTT-05: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-05
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.75-11,483,360
Mã DHTT-06: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K4200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-06
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K4200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
51.24-15,040,000
Mã DHTT-07: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-07
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.15-12,483,360
Mã DHTT-08: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K4200 4G/NGUỒN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K4200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
48.68-16,040,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP MƯỜI LẦN 1CPU CORE I7)

Mã DHCC-01: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA GTX 1080 8G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1080 8G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
36.35-15,937,880
Mã DHCC-02: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA GTX 1660 6G SUPER GAMING BOOST 1830Mhz/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-02
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1660 6G SUPER GAMING BOOST 1830Mhz
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.55-22,037,880
Mã DHCC-03: 2 chip INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 36CORES 72THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO K5200 8G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-03
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 36CORES 72THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K5200 8G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
34.99-21,115,880
Mã DHCC-04: 2 chip INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 24CORES 48THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO P4000 8G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-04
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P4000 8G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
-4.96--4,062,120
Mã DHCC-07(SIÊU MẠNH): 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS/96GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO P5000 16G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-07(SIÊU MẠNH)
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 96GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P5000 16G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.13-55,793,960
Mã DHCC-09(SIÊU MẠNH): 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS/96GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO P5000 16G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-09(SIÊU MẠNH)
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 96GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P5000 16G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.01-54,986,120
Mã DHCC-11: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/64GB DDR4 RAM 2400/240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA RTX 2080TI 11G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-11
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 64GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 2080TI 11G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
35.37-25,448,080
Mã DHCC-12: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/64GB DDR4 RAM 2400/240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA RTX 2080TI 11G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-12
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 64GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 2080TI 11G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
35.37-25,448,080
×

XÁC NHẬN ĐẶT MUA SẢN PHẨM

THÔNG TIN KHÁCH ĐẶT MUA

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐẶT MUA
NHẬP EMAIL KHÁCH HÀNG
NHẬP TÊN/CÔNG TY KHÁCH HÀNG:
NHẬP ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG:
CHỌN TỈNH THÀNH CẦN GIAO HÀNG
TỔNG TIỀN ĐƠN HÀNG0 VNĐ