0906.369.159
HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION

Ỷ THIÊN PC (SIÊU HOT)

MÁY TÍNH ĐA NGƯỜI DÙNG


DỰ ÁN TIỀN TỶ

& CÁC TẬP ĐOÀN LỚN LÀ KHÁCH HÀNG CỦA HTCARE PC


VIDEO CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT CỦA HTCARE

HƠN HẲN TẢN NHIỆT NƯỚC

DANH SÁCH MÁY TRẠM WORKSTATION CẤU HÌNH KHỦNG - GIÁ SỐC BÁN CHẠY


(NÂNG CẤP THÊM VGA VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ BÁO GIÁ)

Mã KHUNG-01: 4 chip INTEL XEON E7-8890v4 2.2Ghz TURBO 3.4Ghz 96CORES 192THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-01
CPU: 4 chip INTEL XEON E7-8890v4 2.2Ghz TURBO 3.4Ghz 96CORES 192THREADS
MAINBOARD: SERVER HP DL580 LẮP ĐƯỢC 4CPU E5v3,v4
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.95-28,807,840
Mã KHUNG-02: 4 chip INTEL XEON E7-8895v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 60CORES 120THREADS/128GB RAM DDR3/512GB NVME/4TB HDD/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-02
CPU: 4 chip INTEL XEON E7-8895v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 60CORES 120THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO LẮP 4 CHIP CPU
RAM: 128GB RAM DDR3
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
71.87-62,527,840
Mã KHUNG-03: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS/128GB RAM DDR4/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-03
CPU: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
14.51-10,450,000
Mã KHUNG-04: 2 chip INTEL XEON 8259CL-PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.5Ghz 48CORES 96THREADS/128GB RAM DDR4/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-04
CPU: 2 chip INTEL XEON 8259CL-PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.5Ghz 48CORES 96THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
3.44-1,651,000
Mã KHUNG-05: 2 chip INTEL XEON 8175M-PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.5Ghz 48CORES 96THREADS/128GB RAM DDR4/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-05
CPU: 2 chip INTEL XEON 8175M-PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.5Ghz 48CORES 96THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.55-17,700,000
Mã KHUNG-06: 2 chip INTEL XEON 8124M-PLATINUM 3Ghz TURBO 3.5Ghz 36CORES 72THREADS/128GB RAM DDR4/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-06
CPU: 2 chip INTEL XEON 8124M-PLATINUM 3Ghz TURBO 3.5Ghz 36CORES 72THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
30.60-15,914,000
Mã KHUNG-07: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS/64GB RAM DDR3/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-07
CPU: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 64GB RAM DDR3
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
4.41-4,210,000
Mã KHUNG-08: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS/64GB RAM DDR3/512GB NVME/NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
MÃ CẤU HÌNH: KHUNG-08
CPU: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS
MAINBOARD:SUPERMICRO DUAL XEON SKYLAKE GOLD PLATINUM MỚI NHẤT.
RAM: 64GB RAM DDR3
Ổ CỨNG SSD: 512GB NVME SAMSUNG NVME M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
PSU: NGUỒN HOTSWAP HP 1200W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
24.79-16,210,000

DANH SÁCH MÁY TRẠM WORKSTATION SERVER NGUYÊN BỘ DELL HP SUPERMICRO BÁN CHẠY


(NÂNG CẤP THÊM VGA VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ BÁO GIÁ)

Mã T7820HOME-01: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: T7820HOME-01
CPU: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS
MAINBOARD: WORKSTATION DELL T7820
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
23.04-21,307,840
Mã T7820HOME-02: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: T7820HOME-02
CPU: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS
MAINBOARD: WORKSTATION DELL T7820
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
31.47-29,107,840
Mã T7820HOME-03: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: T7820HOME-03
CPU: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS
MAINBOARD: WORKSTATION DELL T7820
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
13.97-17,107,840
Mã T7820HOME-04: 2 chip INTEL XEON 8153-PLATINUM 2Ghz TURBO 2.8Ghz 32CORES 64THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: T7820HOME-04
CPU: 2 chip INTEL XEON 8153-PLATINUM 2Ghz TURBO 2.8Ghz 32CORES 64THREADS
MAINBOARD: WORKSTATION DELL T7820
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.99-34,263,920
Mã SUPERHOME-01: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: SUPERHOME-01
CPU: 2 chip INTEL XEON 8273CL-PLATINUM 2.2Ghz TURBO 3.7Ghz 56CORES 112THREADS
MAINBOARD: SERVER SUPERMICRO 2 CPU SKYLATE
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
14.59-11,307,840
Mã SUPERHOME-02: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: SUPERHOME-02
CPU: 2 chip INTEL XEON 6148-GOLD 2.4Ghz TURBO 3.7Ghz 40CORES 80THREADS
MAINBOARD: SERVER SUPERMICRO 2 CPU SKYLATE
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
24.66-19,107,840
Mã SUPERHOME-03: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: SUPERHOME-03
CPU: 2 chip INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 32CORES 64THREADS
MAINBOARD: SERVER SUPERMICRO 2 CPU SKYLATE
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
6.61-7,107,840
Mã SUPERHOME-04: 2 chip INTEL XEON 8153-PLATINUM 2Ghz TURBO 2.8Ghz 32CORES 64THREADS/128GB RAM DDR4/1TB NVME/4TB HDD/NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: SUPERHOME-04
CPU: 2 chip INTEL XEON 8153-PLATINUM 2Ghz TURBO 2.8Ghz 32CORES 64THREADS
MAINBOARD: SERVER SUPERMICRO 2 CPU SKYLATE
RAM: 128GB RAM DDR4
Ổ CỨNG SSD: 1TB PNY 3030 USA NVME M2
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
40.78-24,263,920

DANH SÁCH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG GIÁ RẺ BÁN CHẠY


(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI 1CPU CORE I3,I5,I7)

Mã VP-01: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
40.83-2,960,000
Mã VP-02: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS/8GB RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.82-4,280,000
Mã VP-03: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/8GB RAM /128GB SSD/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5670 2.93Ghz TURBO 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
38.98-3,060,000
Mã VP-04: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
44.78-4,120,000
Mã VP-05: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
41.33-3,720,000
Mã VP-06: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/16GB RAM /128GB SSD/GTX 630 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-06
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.86-4,200,000
Mã VP-07: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/16GB RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-07
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
20.54-2,280,000
Mã VP-08: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/16GB RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: VP-08
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
17.78-2,080,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME GIÁ RẺ BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI CPU CORE I7.CHIẾN ĐƯỢC MỌI GAME)

Mã GAGR-01: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/GTX 760 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5540 2.53Ghz TURBO 2.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GTX 760 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
51.19-4,300,000
Mã GAGR-02: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/AMD RX550 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: AMD RX550 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
31.62-3,257,000
Mã GAGR-03: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/8GB RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 8GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
24.50-2,720,000
Mã GAGR-04: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS/16GB RAM /128GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5687 3.6Ghz TURBO 3.86Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
26.89-3,200,000
Mã GAGR-05: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/16GB RAM /128GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.11-2,980,000
Mã GAGR-06: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/16GB RAM /128GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-06
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
24.82-2,780,000
Mã GAGR-07: 1 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 4CORES 8THREADS/16GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-07
CPU: 1 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 4CORES 8THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
38.97-5,280,000
Mã GAGR-08: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/16GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
37.68-4,880,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 2>4 LẦN CORE I7.CHƠI ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GAME.)

Mã GACC-01: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS/16GB RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-01
CPU: 2 chip INTEL XEON X5677 3.46Ghz TURBO 3.73Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.93-3,500,000
Mã GACC-02: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/32GB RAM /240GB SSD/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-02
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
24.72-3,140,000
Mã GACC-03: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-03
CPU: 2 chip INTEL XEON X5675 3.06Ghz TURBO 3.46Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
31.48-3,840,000
Mã GACC-04: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-04
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.44-3,640,000
Mã GACC-05: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-05
CPU: 2 chip INTEL XEON X5680 3.33Ghz TURBO 3.6Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD:MAIN HP HOẶC SUPERMICRO X58 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
28.91-3,990,000
Mã GACC-06: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-06
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
41.17-7,390,000
Mã GACC-07: 2 chip INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz TURBO 3.3Ghz 16CORES 32THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-07
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz TURBO 3.3Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
39.81-6,190,000
Mã GACC-08: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/32GB RAM /240GB SSD/GIGABYTE RX580 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: GACC-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
CARD ĐỒ HỌA: GIGABYTE RX580 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
39.81-6,190,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER TẦM TRUNG BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 4->8 LẦN 1CPU CORE I7

Mã DHTT-01: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS/16GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz TURBO 3.8Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 16GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.15-7,730,000
Mã DHTT-02: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS/32GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-02
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz TURBO 3.5Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.96-7,490,000
Mã DHTT-03: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS/32GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO M2000 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-03
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO M2000 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
62.00-17,390,000
Mã DHTT-04: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS/64GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO M2000 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 24INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-04
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 64GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO M2000 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 24INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
61.79-19,310,000
Mã DHTT-05: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS/32GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO M2000 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-05
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO M2000 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
54.40-12,540,000
Mã DHTT-06: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS/64GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K5200 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-06
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 64GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K5200 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
39.84-10,060,000
Mã DHTT-07: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS/32GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO M2000 4G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-07
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 32GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO M2000 4G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.87-10,740,000
Mã DHTT-08: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS/64GB RAM /240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA QUADRO K5200 8G/NGUỒN ZIN THEO MÁY/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-08
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz TURBO 3.2Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD:MAIN DELL T5610
RAM: 64GB RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K5200 8G
PSU: NGUỒN ZIN THEO MÁY
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
30.31-8,260,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP MƯỜI LẦN 1CPU CORE I7)

Mã DHCC-01: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/32GB RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA RTX 3060 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-01
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 3060 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
29.25-9,637,880
Mã DHCC-02: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/32GB RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO K6000 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-02
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K6000 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
29.15-10,769,640
Mã DHCC-03: 2 chip INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 36CORES 72THREADS/32GB RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO K5200 8G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-03
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 36CORES 72THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K5200 8G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
8.50-3,337,880
Mã DHCC-04: 2 chip INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 24CORES 48THREADS/32GB RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA QUADRO P4000 8G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-04
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 32GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P4000 8G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
25.26-14,837,880
Mã DHCC-07(SIÊU MẠNH): 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS/96GB RAM 2400/480GB SSD/4TB HDD/NVIDIA RTX 3060 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-07(SIÊU MẠNH)
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 96GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 3060 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
36.39-19,193,960
Mã DHCC-09(SIÊU MẠNH): 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS/96GB RAM 2400/480GB SSD/2TB HDD/NVIDIA RTX 3060 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-09(SIÊU MẠNH)
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 96GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB CRUCIAL SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 3060 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
36.49-18,886,120
Mã DHCC-11: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/64GB RAM 2400/240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA RTX 3060 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-11
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 64GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 3060 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
32.74-11,968,080
Mã DHCC-12: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS/64GB RAM 2400/240GB SSD/2TB HDD/NVIDIA RTX 3060 12G/NGUỒN 825W/DELL LED 27 INCHES FULLHD
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-12
CPU: 2 chip INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD:MAIN ASUS Z10 SERIES 2 CHIP CPU
RAM: 64GB RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 3060 12G
PSU: NGUỒN 825W
MÀN HÌNH: DELL LED 27 INCHES FULLHD
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
32.74-11,968,080
×

XÁC NHẬN ĐẶT MUA SẢN PHẨM

THÔNG TIN KHÁCH ĐẶT MUA

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐẶT MUA
NHẬP EMAIL KHÁCH HÀNG
NHẬP TÊN/CÔNG TY KHÁCH HÀNG:
NHẬP ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG:
CHỌN TỈNH THÀNH CẦN GIAO HÀNG
TỔNG TIỀN ĐƠN HÀNG0 VNĐ