0906.369.159

HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION HTCARE VN CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MÁY CHỦ WORKSTATION

CHẠY 28 AUTO MOBILE GAME VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

Video KHÁC HÀNG CHIA SẼ


CHẠY RENDER 3DMAX

VỚI SIÊU MÁY TÍNH 32CORE 64CPU


VIDEO CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT CỦA HTCARE

HƠN HẲN TẢN NHIỆT NƯỚC

DANH SÁCH MÁY CHỦ SERVER BỘ RACK GIÁ RẺ BÁN CHẠY


(TẤT CẢ SERVER CÓ THỂ CHIA ĐƯỢC 24-30 MÁY ẢO, HỖ TRỢ CARD ĐỒ HỌA RỜI)


Mã SRGR-01: 2x INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/RAID 6G 0,1,10/DELL 550W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-01
CPU: 2x INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER DELL R410
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: DELL 550W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
58.50-6,026,000
Mã SRGR-02: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/RAID 6G 0,1,10/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-02
CPU: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP DL180G6
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
60.32-6,876,000
Mã SRGR-03: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/RAID 6G 0,1,10/DELL 550W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-03
CPU: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER DELL C2100
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
RAID: RAID 6G 0,1,10
PSU: DELL 550W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
53.99-7,504,000
Mã SRGR-04: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-04
CPU: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP DL380G7
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
60.77-9,054,000
Mã SRGR-05: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/RAID 3G 0,1,10/IBM 675W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-05
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER IBM X3550M3
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 3G 0,1,10
PSU: IBM 675W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
58.42-8,938,000
Mã SRGR-06: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/RAID 6G 0,1,10,5,50/IBM 675W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-06
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER IBM X3650M3
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAID 6G 0,1,10,5,50
PSU: IBM 675W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
59.75-10,038,000
Mã SRGR-07: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: SRGR-07
CPU: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP ML350G6
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
52.41-7,232,000
Mã VP-08: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/64GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA QUADRO K2200 4G/RAIDP420I/HP 460W
MÃ CẤU HÌNH: VP-08
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: SERVER HP ML350G6
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
RAID: RAIDP420I
PSU: HP 460W
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
48.52-10,044,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG GIÁ RẺ BÁN CHẠY


(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI 1CPU CORE I3,I5,I7)


Mã VP-01: 2x INTEL XEON E5540 2.53Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-01
CPU: 2x INTEL XEON E5540 2.53Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
50.47-3,027,998
Mã VP-02: 2x INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-02
CPU: 2x INTEL XEON X5650 2.67Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
52.51-3,728,000
Mã VP-03: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/QUADRO NVS300 512MB/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-03
CPU: 2x INTEL XEON X5670 2.93Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: QUADRO NVS300 512MB
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
53.61-4,128,000
Mã VP-04: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-04
CPU: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
50.04-3,678,000
Mã VP-05: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-05
CPU: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.72-3,698,000
Mã VP-06: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/GTX 630 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-06
CPU: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 630 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.71-3,936,000
Mã VP-07: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-07
CPU: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
51.34-5,776,000
Mã VP-08: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: VP-08
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
49.27-6,036,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME GIÁ RẺ BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP ĐÔI CPU CORE I7.CHIẾN ĐƯỢC MỌI GAME)


Mã GAGR-01: 2x INTEL XEON E5540 2.53Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/GTX 760 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-01
CPU: 2x INTEL XEON E5540 2.53Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: GTX 760 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
48.36-3,457,998
Mã GAGR-02: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-02
CPU: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.15-4,078,000
Mã GAGR-03: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/8GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX960 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-03
CPU: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 8GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX960 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.32-4,898,000
Mã GAGR-04: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX 1060 3G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-04
CPU: 2x INTEL XEON X5687 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 3G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
48.47-5,986,000
Mã GAGR-05: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-05
CPU: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
47.10-6,476,000
Mã GAGR-06: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/16GB DDR3 RAM /128GB SSD SAMSUNG/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-06
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 128GB SSD SAMSUNG
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.67-6,736,000
Mã GAGR-07: 1x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 4CORES 8THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-07
CPU: 1x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 4CORES 8THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.03-6,746,000
Mã GAGR-08: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GAGR-08
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.36-8,346,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH CHƠI GAME CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 2>4 LẦN CORE I7.CHƠI ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GAME.)


Mã GACC-01: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1050TI 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-01
CPU: 2x INTEL XEON X5677 3.46Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1050TI 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
50.36-5,766,000
Mã GACC-02: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1060 3G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-02
CPU: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 3G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
52.29-7,452,000
Mã GACC-03: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-03
CPU: 2x INTEL XEON X5675 3.06Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
44.79-7,502,000
Mã GACC-04: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1060 6G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-04
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1060 6G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.54-7,562,000
Mã GACC-05: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-05
CPU: 2x INTEL XEON X5680 3.33Ghz 12CORES 24THREADS
MAINBOARD: MAIN SUPERMICRO X58 2CPU 8 KHE RAM
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:1 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.73-7,762,000
Mã GACC-06: 2x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-06
CPU: 2x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.56-8,022,000
Mã GACC-07: 2x INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-07
CPU: 2x INTEL XEON E5-2670 2.6Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
41.84-8,306,000
Mã GACC-08: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/NVIDIA GTX 1070 8G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: GACC-08
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1070 8G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.57-8,822,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER TẦM TRUNG BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP 4->8 LẦN 1CPU CORE I7


Mã DHTT-01: 2x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 8CORES 16THREADS/16GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-01
CPU: 2x INTEL XEON E5-1620 3.6Ghz 8CORES 16THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 16GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.94-6,546,000
Mã DHTT-02: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2000 2G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-02
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680 2.7Ghz 16CORES 32THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2000 2G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.98-7,822,000
Mã DHTT-03: 2x INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz 20CORES 40THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-03
CPU: 2x INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.29-10,122,000
Mã DHTT-04: 2x INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz 20CORES 40THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-04
CPU: 2x INTEL XEON E5-2670v2 2.5Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.48-11,074,000
Mã DHTT-05: 2x INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz 20CORES 40THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-05
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
43.78-10,922,000
Mã DHTT-06: 2x INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz 20CORES 40THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K4200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-06
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v2 2.8Ghz 20CORES 40THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K4200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.33-11,874,000
Mã DHTT-07: 2x INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz 24CORES 48THREADS/32GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K2200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-07
CPU: 2x INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 32GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K2200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
33.65-7,722,000
Mã DHTT-08: 2x INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz 24CORES 48THREADS/64GB DDR3 RAM /240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO K4200 4G/NGUỒN THEO MÁY
MÃ CẤU HÌNH: DHTT-08
CPU: 2x INTEL XEON E5-2695v2 2.4Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN DELL X79 C602 2CPU E5-2600V2
RAM: 64GB DDR3 RAM
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K4200 4G
PSU: NGUỒN THEO MÁY
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
33.30-8,674,000

DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐỒ HỌA THIẾT KẾ RENDER CAO CẤP BÁN CHẠY

(MÁY CHẠY 2CPU SONG SONG MẠNH GẤP MƯỜI LẦN 1CPU CORE I7)


Mã DHCC-01: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/4TB HDD 7.2K/NVIDIA GTX 1080 8G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-01
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD 7.2K
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1080 8G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
41.09-19,170,000
Mã DHCC-02: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/4TB HDD 7.2K/NVIDIA GTX 1660 6G SUPER GAMING BOOST 1830Mhz/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-02
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD 7.2K
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA GTX 1660 6G SUPER GAMING BOOST 1830Mhz
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
42.80-18,170,000
Mã DHCC-03: 2x INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz 36CORES 72THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/4TB HDD 7.2K/NVIDIA QUADRO K5200 8G (MẠNH HƠN M4000)/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-03
CPU: 2x INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz 36CORES 72THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD 7.2K
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO K5200 8G (MẠNH HƠN M4000)
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.43-26,870,000
Mã DHCC-04: 2x INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz 24CORES 48THREADS/32GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/4TB HDD 7.2K/NVIDIA QUADRO P4000 8G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-04
CPU: 2x INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz 24CORES 48THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 32GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD 7.2K
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P4000 8G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
36.59-48,170,000
Mã DHCC-07(SIÊU MẠNH): 2x INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz 44CORES 88THREADS/96GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/4TB HDD 7.2K/NVIDIA QUADRO P5000 16G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-07(SIÊU MẠNH)
CPU: 2x INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 96GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 4TB HDD 7.2K
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P5000 16G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
46.01-71,570,000
Mã DHCC-09(SIÊU MẠNH): 2x INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz 44CORES 88THREADS/96GB DDR4 RAM 2400/480GB SSD SATA3/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA QUADRO P5000 16G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-09(SIÊU MẠNH)
CPU: 2x INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz 44CORES 88THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 96GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 480GB SSD SATA3
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO P5000 16G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
45.84-70,570,000
Mã DHCC-11: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS/64GB DDR4 RAM 2400/240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA RTX 2080TI 11G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-11
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 64GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 2080TI 11G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
39.12-29,670,000
Mã DHCC-12: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS/64GB DDR4 RAM 2400/240GB SSD CRUCIAL USA/2TB HDD 7.2K SATA/NVIDIA RTX 2080TI 11G/NGUỒN 825W
MÃ CẤU HÌNH: DHCC-12
CPU: 2x INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz 28CORES 56THREADS
MAINBOARD: MAIN ASUS,HP HOẶC SUPERMICRO X99 C612 2CPU E5-2600V3,V4
RAM: 64GB DDR4 RAM 2400
Ổ CỨNG SSD: 240GB SSD CRUCIAL USA
Ổ CỨNG HDD: 2TB HDD 7.2K SATA
CARD ĐỒ HỌA: NVIDIA RTX 2080TI 11G
PSU: NGUỒN 825W
(MÁY MỚI 100%-BH:3 NĂM)
Giá :
CHỌN MUA
39.12-29,670,000
×

XÁC NHẬN ĐẶT MUA SẢN PHẨM

THÔNG TIN KHÁCH ĐẶT MUA

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐẶT MUA
NHẬP EMAIL KHÁCH HÀNG
NHẬP TÊN/CÔNG TY KHÁCH HÀNG:
NHẬP ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG:
CHỌN TỈNH THÀNH CẦN GIAO HÀNG
TỔNG TIỀN ĐƠN HÀNG0 VNĐ