0906.369.159

CHẠY 45 AUTO MOBILE GAME

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE


DỰ ÁN TIỀN TỶ

& CÁC TẬP ĐOÀN LỚN LÀ KHÁCH HÀNG CỦA HTCARE PC


VIDEO CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT CỦA HTCARE

HƠN HẲN TẢN NHIỆT NƯỚC

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC DÒNG CPU INTEL XEON SKYLAKE BÁN CHẠY NHẤT BÁN CHẠY

(BẢO HÀNH 36 THÁNG CHO KHÁCH HÀNG MUA THEO MÁY BỘ)

INTEL XEON 8280PLATINUM 2.7Ghz TURBO 4.0Ghz 28CORES 56THREADS
INTEL XEON 8280PLATINUM 2.7Ghz TURBO 4.0Ghz 28CORES 56THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
50.97-79,000,000.00
INTEL XEON 8260MPLATINUM 2.3Ghz TURBO 3.9Ghz 24CORES 48THREADS
INTEL XEON 8260MPLATINUM 2.3Ghz TURBO 3.9Ghz 24CORES 48THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
65.71-46,000,000.00
INTEL XEON 8180PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.8Ghz 28CORES 56THREADS
INTEL XEON 8180PLATINUM 2.5Ghz TURBO 3.8Ghz 28CORES 56THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
31.11-28,000,000.00
INTEL XEON 8176-PLATINUM 2.1Ghz TURBO 3.8Ghz 28CORES 56THREADS
INTEL XEON 8176-PLATINUM 2.1Ghz TURBO 3.8Ghz 28CORES 56THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
60.00-36,000,000.00
INTEL XEON 8171M-PLATINUM 2.1Ghz TURBO 3.7Ghz 26CORES 52THREADS
INTEL XEON 8171M-PLATINUM 2.1Ghz TURBO 3.7Ghz 26CORES 52THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
76.00-38,000,000.00
INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 16CORES 32THREADS
INTEL XEON 6242-GOLD 2.8Ghz TURBO 3.9Ghz 16CORES 32THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
28.00-14,000,000.00
INTEL XEON 8124M-PLATINUM 3Ghz TURBO 3.5Ghz 18CORES 36THREADS
INTEL XEON 8124M-PLATINUM 3Ghz TURBO 3.5Ghz 18CORES 36THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
69.50-20,850,000.00
INTEL XEON 8222L-PLATINUM 3.0Ghz TURBO 3.5Ghz 18CORES 36THREADS
INTEL XEON 8222L-PLATINUM 3.0Ghz TURBO 3.5Ghz 18CORES 36THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
81.00-32,400,000.00

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC DÒNG CPU INTEL XEON E5-2600V3,V4 (CÓ BÁN LẺ, BẢO HÀNH 36 THÁNG KHI MUA THEO MÁY BỘ) BÁN CHẠY

(BẢO HÀNH 36 THÁNG CHO KHÁCH HÀNG MUA THEO MÁY BỘ)

INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 12CORES 24THREADS
INTEL XEON E5-2687Wv4 3Ghz TURBO 3.5Ghz 12CORES 24THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
48.89-8,800,000.00
INTEL XEON E5-2699v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 22CORES 44THREADS
INTEL XEON E5-2699v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 22CORES 44THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
50.00-19,000,000.00
INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 22CORES 44THREADS
INTEL XEON E5-2696v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 22CORES 44THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
40.00-10,000,000.00
INTEL XEON E5-4669v4 2.2Ghz TURBO 3Ghz 22CORES 44THREADS
INTEL XEON E5-4669v4 2.2Ghz TURBO 3Ghz 22CORES 44THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
37.50-7,500,000.00
INTEL XEON E5-2698v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
INTEL XEON E5-2698v4 2.2Ghz TURBO 3.6Ghz 20CORES 40THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
43.20-8,640,000.00
INTEL XEON E5-2673v4 2.3Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
INTEL XEON E5-2673v4 2.3Ghz TURBO 3.3Ghz 20CORES 40THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
51.33-7,700,000.00
INTEL XEON E5-2697v4 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 18CORES 36THREADS
INTEL XEON E5-2697v4 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 18CORES 36THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
46.15-6,000,000.00
INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 18CORES 36THREADS
INTEL XEON E5-2686v4 2.3Ghz TURBO 3Ghz 18CORES 36THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
49.17-5,900,000.00
INTEL XEON E5-2682v4 2.5Ghz TURBO 3Ghz 16CORES 32THREADS
INTEL XEON E5-2682v4 2.5Ghz TURBO 3Ghz 16CORES 32THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
37.00-4,700,000.00
INTEL XEON E5-2683v4 2.1Ghz TURBO 3Ghz 16CORES 32THREADS
INTEL XEON E5-2683v4 2.1Ghz TURBO 3Ghz 16CORES 32THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
33.33-4,000,000.00
INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 14CORES 28THREADS
INTEL XEON E5-2680v4 2.4Ghz TURBO 3.3Ghz 14CORES 28THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
50.00-3,000,000.00
INTEL XEON E5-2687Wv3 3.1Ghz TURBO 3.5Ghz 10CORES 20THREADS
INTEL XEON E5-2687Wv3 3.1Ghz TURBO 3.5Ghz 10CORES 20THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
42.22-5,700,000.00
INTEL XEON E5-2699v3 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 18CORES 36THREADS
INTEL XEON E5-2699v3 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 18CORES 36THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
31.63-4,300,000.00
INTEL XEON E5-2698v3 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 16CORES 32THREADS
INTEL XEON E5-2698v3 2.3Ghz TURBO 3.6Ghz 16CORES 32THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
47.37-5,500,000.00
INTEL XEON E5-2695v3 2.3Ghz TURBO 3.3Ghz 14CORES 28THREADS
INTEL XEON E5-2695v3 2.3Ghz TURBO 3.3Ghz 14CORES 28THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
27.27-1,500,000.00
INTEL XEON E5-2680v3 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 12CORES 24THREADS
INTEL XEON E5-2680v3 2.5Ghz TURBO 3.3Ghz 12CORES 24THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
20.00-200,000.00
INTEL XEON E5-2678v3 2.5Ghz TURBO 3.1Ghz 12CORES 24THREADS
INTEL XEON E5-2678v3 2.5Ghz TURBO 3.1Ghz 12CORES 24THREADS
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
40.26-1,700,000.00

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC DÒNG Ổ CỨNG TỐC ĐỘ ĐỌC GHI CAO NVME
THÔNG SỐ TBW CÀNG CAO ĐỘ BỀN Ổ CỨNG CÀNG LỚN PHÙ HỢP CÀY TIỀN ẢO CHIA BÁN CHẠY

256GB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2200MB
256GB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2200MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
37.13-482,685.00
250GB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
250GB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
19.87--1,250,000.00
512GB NVME SAMSUNG 981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2900MB
512GB NVME SAMSUNG 981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2900MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
18.64--1,464,500.00
500GB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
500GB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
9.31--1,850,000.00
1TB NVME SAMSUNG PM981 PCIE M2 ĐỌC:3200MB|GHI:2400MB
1TB NVME SAMSUNG PM981 PCIE M2 ĐỌC:3200MB|GHI:2400MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
32.35-1,100,000.00
1TB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3000MB
1TB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3000MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
43.90-1,800,000.00
1TB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
1TB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
21.84-950,000.00
2TB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
2TB NVME SAMSUNG PM981A PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:2800MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
25.37-62,000,000.00
2TB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
2TB SAMSUNG 970EVO PLUS NVME PCIE M2 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
30.34-2,700,000.00
1TB NVME PNY CS3030 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
1TB NVME PNY CS3030 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
40.00-2,000,000.00
2TB NVME PNY CS3030 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
2TB NVME PNY CS3030 ĐỌC:3500MB|GHI:3300MB
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
31.52-2,700,000.00

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC DÒNG MAINBOARD BÁN CHẠY

MAIN ASUS Z10PA-D8 CHIPSET C612 2CPU E5-2600v3,v4 8 KHE RAM
MAIN ASUS Z10PA-D8 CHIPSET C612 2CPU E5-2600v3,v4 8 KHE RAM
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
43.75-4,000,000.00
MAIN HP CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 16 KHE RAM.
MAIN HP CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 16 KHE RAM.
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
62.50-7,500,000.00
MAIN DELL T7910 CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 16 KHE RAM.
MAIN DELL T7910 CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 16 KHE RAM.
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
56.67-6,800,000.00
MAIN DELL T7810 CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 8 KHE RAM.
MAIN DELL T7810 CHIPSET C612 2CPU E5-2600V3,V4 SERIES 8 KHE RAM.
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
55.00-5,500,000.00
MAIN SUPERMICRO X10DAL C621 2CPU E5-2600v3,v4 8 KHE RAM
MAIN SUPERMICRO X10DAL C621 2CPU E5-2600v3,v4 8 KHE RAM
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:36 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
38.36-2,800,000.00
MAIN DELL T5810 1CPU 8 KHE RAM
MAIN DELL T5810 1CPU 8 KHE RAM
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:12 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
70.00-4,200,000.00

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC DÒNG VGA (CÓ BÁN LẺ, BẢO HÀNH 36 THÁNG KHI MUA THEO MÁY BỘ) BÁN CHẠY

NVIDIA GTX960 4G 192BIT
NVIDIA GTX960 4G 192BIT
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
40.00-2,200,000.00
AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH
AMD RX550 4G NEW FULLBOX BH36TH
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
40.00-1,800,000.00
NVIDIA GTX950 2G DDR5
NVIDIA GTX950 2G DDR5
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
28.13-900,000.00
MSI NVIDIA GT1030 2G DDR5
MSI NVIDIA GT1030 2G DDR5
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
23.33--2,300,000.00
QUADRO M2000 4G DDR5 256bit
QUADRO M2000 4G DDR5 256bit
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
37.50-2,250,000.00
QUADRO M4000 8G DDR5 256bit
QUADRO M4000 8G DDR5 256bit
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
46.15-6,000,000.00
QUADRO M5000 8G DDR5 256bit (MẠNH HƠN K6000)
QUADRO M5000 8G DDR5 256bit (MẠNH HƠN K6000)
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
44.12-6,500,000.00
QUADRO K5200 8G DDR5 256bit
QUADRO K5200 8G DDR5 256bit
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
50.71-7,100,000.00
QUADRO K6000 12G DDR5 384bit
QUADRO K6000 12G DDR5 384bit
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
41.18-7,000,000.00
QUADRO P4000 8G DDR5 256bit
QUADRO P4000 8G DDR5 256bit
(TÌNH TRẠNG:MỚI 100%-BH:0 THÁNG)
Giá:
CHỌN MUA
46.67-10,500,000.00
×

XÁC NHẬN ĐẶT MUA SẢN PHẨM

THÔNG TIN KHÁCH ĐẶT MUA

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐẶT MUA
NHẬP EMAIL KHÁCH HÀNG
NHẬP TÊN/CÔNG TY KHÁCH HÀNG:
NHẬP ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG:
CHỌN TỈNH THÀNH CẦN GIAO HÀNG
TỔNG TIỀN ĐƠN HÀNG0 VNĐ